Engelsiz Eğitim Platformu

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 16. Son Ders

Excel kursu bu dersle sona eriyor. Derste, Önce bir sayfa nasıl korunur, boş satırlar nasıl kolayca silinir konuları anlatıldı ve sonra bir metin dosyasında Excel içerisine nasıl veri aktarıldığı ele alındı. Son olarak da yapılan tüm derslerin üzerinden geçilerek genel bir tekrar yapıldı.

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 13. Ders

Engin Yılmaz, Microsoft Excel 2016’da birden fazla çalışma sayfasındaki verileri birleştirme konusunu ele alıyor, ardından pivot tablolarla çalışma konusunu işleyerek, pivot tablonun ne olduğunu, pivot tabloların nasıl oluşturulduğunu ve pivot tablolarda nasıl değişiklik yapıldığını anlatıyor.

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 12. Ders

Engin Yılmaz, Microsoft Excel 2016’da farklı kaynaklardaki verileri birleştirme konusunu ele alarak, bir çalışma kitabını başka çalışma kitapları için şablon olarak kullanma ve farklı verileri tek bir çalışma kitabında toplama konularına ilişkin detaylı bir anlatım yapıyor

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 11. Ders

Engin Yılmaz, Excel’de veri yazdırma konusu kapsamında, yazdırılacak hücreleri seçme, sayfa yapısı iletişim kutusunu inceleme, veriyi sayfaya sığdırma, satır başlıklarını yazdırılan her sayfada yineleme, satır ve sütun dondurma ve sayfa aralıklarını ekran okuyucu ile saptama konularını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Sayfalar