Engelsiz Eğitim Platformu

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 13. Ders

Engin Yılmaz, Microsoft Excel 2016’da birden fazla çalışma sayfasındaki verileri birleştirme konusunu ele alıyor, ardından pivot tablolarla çalışma konusunu işleyerek, pivot tablonun ne olduğunu, pivot tabloların nasıl oluşturulduğunu ve pivot tablolarda nasıl değişiklik yapıldığını anlatıyor.

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 12. Ders

Engin Yılmaz, Microsoft Excel 2016’da farklı kaynaklardaki verileri birleştirme konusunu ele alarak, bir çalışma kitabını başka çalışma kitapları için şablon olarak kullanma ve farklı verileri tek bir çalışma kitabında toplama konularına ilişkin detaylı bir anlatım yapıyor

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 11. Ders

Engin Yılmaz, Excel’de veri yazdırma konusu kapsamında, yazdırılacak hücreleri seçme, sayfa yapısı iletişim kutusunu inceleme, veriyi sayfaya sığdırma, satır başlıklarını yazdırılan her sayfada yineleme, satır ve sütun dondurma ve sayfa aralıklarını ekran okuyucu ile saptama konularını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 8. Ders

Engin Yılmaz, Microsoft Excel 2016’da bağlantılarla çalışma konusu kapsamında, çalışma kitabı veya çalışma sayfasında başka hücrelere başvuracak bağlantılar oluşturma, monitör hücreleri oluşturma ve bu hücreleri takip etme ve Jaws’a özgü Excel özellikleri konularını detaylı bir şekilde inceliyor.

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 5. Ders

Engin Yılmaz Microsoft Excel 2016 eğitiminin beşinci dersinde Microsoft Excel 2016'da basit formül işlemlerini anlatacağı eğitiminde, otomatik toplama yapma, formüllerle dört işlem yapma ve formlleri kopyalama konularını, detaylı bir şekilde anlatıyor.

Microsoft Excel 2016 Kullanımı 4. Ders

Engin Yılmaz Microsoft Excel 2016’da hücre, satır-sütun işlemleri konusunu işleyeceği eğitiminde, hücrelere açıklama ekleme ve bunları okuma, hücre genişliklerini ayarlama, hücreleri birleştirme veya birleştirilen hücrelerin birleşimini kaldırma, satır ve sütun seçme, ekleme, silme ve farklı yapıştırma yöntemlerini keşfetme konularına detaylı bir biçimde yer veriyor ve katılımcılardan gelen soruları cevaplandırıyor.

Sayfalar