Engelsiz Eğitim Platformu

Sağlamcılık Buluşmaları 2: Evrimsel Köken ve Varoluşsal Korkular

Buluşmalarımızın İkincisinde, sakatların görmezden gelinmesi, zaman zaman yok sayılması, hatta şiddet suçlarına maruz kalmalarındaki evrimsel ve varoluşsal kökenlere göz attık. İnsanların hastalıklara karşı korunma için evrildikleri kaçınma davranışının sakatlara karşı nasıl yanlış bir alarma dönüştüğünü irdeledik. Ardından da sakat kişilerin insanlara ölümü, kendi zayıflıklarını ve kırılganlıklarını anımsatmaları sürecinin nasıl bir kaçınma davranışına dönüşebileceğini birlikte tartıştık.

Mutfakta Erişilebilir Yöntemler 17. Oturum 09.04.2021

Bu son oturumumuzda, yemek sonrası mutfak temizliği üzerine erişilebilir yöntemleri konuştuk. Adı-Soyadı: Dilek Başar Açlan, Elif Ünver Çırpan, Gizem Alakaya, Nurşen Sunar Korkmaz, Sevgi Mart Göcen. E-Posta adresleri: dilek.basar55@gmail.com helifunver@gmail.com gizemalakaya@gmail.com nsunarkorkmaz@gmail.com sevgi.mart@gmail.com

Sayfalar