Jaws Script Geliştirme 2. Oturum 11.12.2019

Açıklama: 
Sarper Arıkan bu hafta, Jaws Script kaynak dosyalarını ekleme, kaldırma ve yönetme. Jaws Script yöneticisine giriş ve menülerini tanıma, Script ve fonksiyon kavramlarını işledi.
Ad - Soyad: 
Sarper Arıkan
Ses dosyası: 
  • Filename: jawsscriptgelistirme-2.oturum.mp3
  • Filesize: 26392767