Jaws Script Geliştirme 1. Oturum 04.12.2019

Açıklama: 
Sarper Arıkan, bu ilk oturumunda, Jaws Script Eğitim Programı’nın tanıtımı ve .jss, .jsm, .jsh, jkm,jdf ve jsb dosya formatlarını tanıma. Jaws klavye yöneticisine giriş ve klavye kısa yollarıyla script ilişkisinin sunumunu yaptı..
Ad - Soyad: 
Sarper Arıkan
Ses dosyası: 
  • Filename: jaws-script-gelistirme-1.oturum.mp3
  • Filesize: 19569702