Engelsiz Erişim'den Hak Temelli Hukuk Sohbetleri 9. Oturum 09.02.2020

Açıklama: 
Sevda ve Sevgi, ÖTV, KDV, Emlak, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi kanunları, ücretsiz seyahat hakkı, belediye kanunları gibi uç mevzuatlarda yer alan engellilerle ilgili hükümleri inceliyor. Eğitimcilerimize sevdabozbey@gmail.com ve sevgi.mart@gmail.com adresleri üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ad - Soyad: 
Sevda Bozbey Yılmaz-Sevgi Mart Göcen
Ses dosyası: 
  • Filename: engelsizerisimdenhaktemellihukuksohbetleri-9.oturum.mp3
  • Filesize: 23716365