Engelsiz Erişim'den Hak Temelli Hukuk Sohbetleri 5. Oturum 05.01.2020

Açıklama: 
Sevda ve Sevgi bu derste, engelliler hakkında kanunu genel hatlarıyla değerlendirdi ve engelliler hakkında kanunun mevzuatımızda yaptığı değişiklikleri inceledi. Eğitimcilerimize sevgi.mart@gmail.com sevdabozbey@gmail.com Adreslerinden ulaşabilirsiniz.
Ad - Soyad: 
Sevda Bozbey Yılmaz-Sevgi Mart Göcen
Ses dosyası: 
  • Filename: engelsizerisimdenhaktemellihukuksohbetleri-5.oturum.mp3
  • Filesize: 25788398