Engelsiz Erişim'den Hak Temelli Hukuk Sohbetleri 2. Oturum 08.12.2019

Açıklama: 
Sevda ve Sevgi, bu oturumlarında 1982 Anayasası hükümleri kapsamında Engelli Hakları üzerine, sorular eşliğinde katılımcılarını bilgilendirdiler. sevdabozbey@gmail.com sevgi.mart@gmail.com Adreslerinden eğitimcilerimze ulaşabilirsiniz.
Ad - Soyad: 
Sevda Bozbey Yılmaz-Sevgi Mart
Ses dosyası: 
  • Filename: engelsizerisimdenhaktemellihukuksohbetleri-2.oturum.mp3
  • Filesize: 69952473