Engelsiz Erişim'den Hak Temelli Hukuk Sohbetleri 1. Oturum 01.12.2019

Açıklama: 
Sevda ve sevgi bu ilk oturumlarında, günün konularından biri olan 1982 Anayasası’nda düzenlenen engelli hakları ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'inden bir sonraki hafta bahsetmek üzere tüm sezon boyunca yaşama geçirmek istedikleri eğitim programlarını tanıtarak oturumu kapattılar. sevdabozbey@gmail.com sevgi.mart@gmail.com Adreslerinden eğitimcilerimize ulaşabilirsiniz.
Ad - Soyad: 
Sevda Bozbey Yılmaz-sevgi Mart
Ses dosyası: 
  • Filename: engelsizerisimdenhaktemellihukuksohbetleri-1.oturum.mp3
  • Filesize: 19848780