Eğitimde Görme Engelliler Derneği 1. Aylık online Değerlendirme Toplantısı: Görme Engelli Öğretmenlerin Bilgiye Erişimi

Açıklama: 

Bu kayıtta, Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından online olarak düzenlenen, her ay bir konunun ele alınıp çözüm önerilerinin tartışıldığı aylık değerlendirme toplantılarının ilkine ait ses kaydı bulunmaktadır. İlk toplantının gündemi görme engelli öğretmenlerin bilgiye erişim sorunları olarak belirlenmiş; akıllı tahta, tabletler, EBA ve diğer içerik platformları hakkında deneyim aktarımları ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Ad - Soyad: 
Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Ses dosyası: 
  • Filename: aylikdegerlendirme-mart2016.mp3
  • Filesize: 136007160