Dünyayaseslen youtube canlı akışı 11.08.2016

Açıklama: 

Dünyaya seslen projemize değer kattığımız youtube portalımızla ilgili bilgiler, braille kampanyamızla ilgili düşünceler, IOS ve watch OS yeni beta değerlendirmeleri.

Sunan;
Engin Yılmaz,
Ömer Yeşiltaş,
Selçuk Uçar,
Sarper Arıkan

Ad - Soyad: 
Engelsiz erişim derneği
Ses dosyası: 
  • Filename: Dünyaya seslen youtube portalı canlı akış 11.08.2016.mp3
  • Filesize: 98784163