Drupal 8 İçerik Yönetim Sistemi 1. Oturum

Açıklama: 
Uğur Gürbüz, bu ilk eğitiminde katılımcıları ile tanışma sonrası, Drupal İçerik Yönetim Sistemi Olarak Drupal kavramlarına genel bakış üzerinde durdu.
Ad - Soyad: 
Uğur Gürbüz
Ses dosyası: 
  • Filename: drupal-8-icerikyonetimsistemi-1.oturum.mp3
  • Filesize: 52089733