Canlı Betimlemeler 42: Farklı Akımlardaki Tabloların Karşılaştırılarak Betimlenmesi 17.01.2021

Açıklama: 
Resim sanatı, diğer tüm sanatlarda olduğu gibi geçmişten günümüze birçok siyasi, ekonomik, toplumsal ve tarihi olaylardan etkilenir ve değişir. Bunların sonucunda geçmişten günümüze farklı akımlar ortaya çıkmış ve belirgin olmuştur. Çoğu akımın kendine has birçok farklı özelliği vardır. Örneğin Rönesans akımında birçok farklı ressamın tabloları olması rağmen resmedilen konuların, renklerin, fırça darbelerinin birbirine ne kadar benzediğini görürüz. Neo-Klasisizm akımına baktığımızda ise konuların, biçimlerin ve figürlerin Rönesans akımına kıyasla değişmiş olduğunu görürüz. Sizlere Rönesans, Neo-Klasisizm, Romantizm, Realizm ve Empresyonizm akımlarına ait en ünlü birer tabloyu betimleyerek bu akımları diğerlerinden farklı kılan özgün detaylarını aktaracağız. Daha sonra bu farklı beş akımda da resmedilmiş beş adet kız çocuk portresini ait olduğu akımlara göre karşılaştırarak betimleyeceğiz. Grup Üyeleri: Serra Ulusoy, Esra Eravcı, Pınar Köken, Gülinay Yucal, Gökhan Fındık.
Ad - Soyad: 
Dr. Engin Yılmaz
Ses dosyası: 
  • Filename: canlibetimlemeler-42-farkli-akimlardaki-tablolarin-karsilastirilarak-betimlenmesi.mp3
  • Filesize: 65273629