Canlı Betimlemeler 24: Mimari Yapılar 11.09.2020

Açıklama: 
Herkese merhaba! Kültürel miras bilincinin arttırılması, toplumsal hafızamızda yer edinmiş mekanların tanıtılması ve bu yolla sahiplenilmesiyle mümkündür. Bu mekanlar sosyal ve kültürel kodları günümüze aktarırken çeşitli fiziksel özellikleri vasıtasıyla geçmişten gelen mirasın, bugünün dünyasında nerede konumlanabileceğinin sınırsızlığını gösterir. Türkiye’nin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış bellek mekanlardan ve dünyadan dini, kamusal, gündelik hayata dair birçok örnekle mekanların dokusunu, o yeri değerli kılan tarihi ve kültürel anlamları, mimari özelliklerinden yola çıkarak aktaracağız. Bunu yaparken mekanların ruhlarından (*genius loci), teknik özelliklerinden, kültürel algımızda konumlandıkları yerlerden bahsedeceğiz. Mimari Yapılar Grup Üyeleri: Ebru Özgenç, Furkan Koray Sevinç, Merve Topbaş, Beyza Çıracı, Emine Gündal, Seher Bozdağlı
Ad - Soyad: 
Engin Yılmaz
Ses dosyası: 
  • Filename: canli-betimlemeler-24-mimari-yapilar.mp3
  • Filesize: 62403190