Bilişim Kafeteryası 15. Oturum 19.03.2020

Açıklama: 
Engin Yılmaz bu derste, sınıfta ders anlatma yöntemlerine kendi deneyimlerini paylaşarak devam ediyor. Sonrasında genel bir toparlama yapıyor ve eğitim programını tamamlıyor.
Ad - Soyad: 
Engin Yılmaz
Ses dosyası: 
  • Filename: bilisimkafeteryasi-15.oturum.mp3
  • Filesize: 34929792