Android ve İOS Erişilebilirliğine Körcül Bir Yolculuk 27.12.2019

Açıklama: 
Sarper Arıkan İOS ve Android erişilebilirliğini tarihsel süreç içinde irdeliyor.
Ad - Soyad: 
Sarper Arıkan
Ses dosyası: 
  • Filename: androidveioeserisilebilirliginekorculbiryolculuk.mp3
  • Filesize: 43954994