13. Kemal Özceyhan Semineri: Görme Engellilerin Körlük Algısı ve Etkileyen Faktörler 3

Açıklama: 

Seminerimizin bu son bölümünde, Körlük algısını etkileyebilecek okul, aile ve arkadaş çevresi faktörleriyle ilgili örnekler tartışıldı. körler okulu ve kaynaştırma deneyimleri, yatılı okulların avantaj ve dezavantajları, Kaynaştırma sistemlerinde aynı okulda birden fazla görmeyen olduğunda yaşananlar, Ana-baba ve kardeş tutumları, görmeyen başka bir kardeşin etkileri gibi noktalar bu oturumda ele alındı.

Ad - Soyad: 
Engin Yılmaz
Ses dosyası: 
  • Filename: 13Ko-KorlukAlgisiVeEtkileyenFaktorler3_1.MP3
  • Filesize: 74845521