php işlekler ve aritmetik işlekler

Bu hafta php eğitimlerimizde işleklere deyindik.
!=: Değilse işareti
==: Eşittir
< : Küçüktür işareti
> : Büyüktür işareti
<= : Küçük eşittir
>= Büyük eşittir
AND : Ve bağlacı birden fazla değişken veya değişkene yönelik değerler sorgulanabilir.
OR : Veya bağlacı, değişkene yönelik birden fazla değişkenden herhangi birini sorgulamak için kullanılabilir.
+: Toplama ve tırnak içinde kullanılırsa iki metinsel ifadeyi birleştirir.
-: Eksi işareti
*: Çarpma işareti.
/: Bölme işareti.
% : Kalanı hesaplama işareti.

Ad - Soyad: 
Sarper Arıkan