PHP Değişken tanımlama ve değişken tanımlama kuralları-02 Ocak 2018

Bu hafta php üzerinde değişken tanımlama pratikleri ele alınıyor.
Örnek-1:
<?php
$ad = "sarper";
$yas = 33;
$boy = 1.80;
echo "Benim adım $ad, yaşım $yas, boyum ise, $boy";
?>
Örnek-2:
<?php
$metin = "bu bir metinsel veridir.";
echo gettype($metin);//Gettype fonksiyonu değişkenin türünü gösterir.
$sayi = 3;
echo gettype($sayi);
?>
Örnek-3:
<?php
$sayi1 = 10;
$sayi2 = 5;
echo "$sayi1 ile $sayi2 toplamı";
echo $sayi1 +^^$sayi2;
?>

Ad - Soyad: 
Sarper Arıkan