Php döngüler

Php döngülerde bu hafta for ve while döngülerini ele alıyoruz.
<?php
$yazi = "öğrenci";
$bas = 0;
while($bas <10){
$bas++;
echo $bas . $yazi . "<br>";
}

for($i = 1;$i <20;$i++)
{
echo $i . " araba <br>";

}
?>

Ad - Soyad: 
Sarper Arıkan
Ses dosyası: