php dosya işlemleri

Php eğitimlerinde dosya işlemleri ele alınıyor.
ÖRNEK 1(Dosya oluşturma):
touch("veri.txt");
Örnek 2(Dosya açma ve içine veri yazma):
$dosya = fopen("veriler.txt", "w");
fwrite($dosya, "sarper arıkan");
fclose($dosya);

Sayfalar