iOS

iOs 10 - Öğe Taşıma

Bu Podcast, Engin Yılmaz tarafından iOS 10 ile değişenlerin ve erişilebilirlik yeniliklerinin anlatımı amaçlanarak hazırlanmıştır.

Kategori: 

Sayfalar