Php döngüler

Php döngülerde bu hafta for ve while döngülerini ele alıyoruz.
<?php
$yazi = "öğrenci";
$bas = 0;
while($bas <10){
$bas++;
echo $bas . $yazi . "<br>";
}

for($i = 1;$i <20;$i++)
{
echo $i . " araba <br>";

}
?>

Haftanın Konusu 5.Hafta

Haftanın konusunda bu hafta Microsoft Şirketin de yazılım geliştirme uzmanı olarak çalışan Hasan Özdemir'i konuk alıyoruz.
Profesyonel yaşamda yazılım geliştirmeye dair pratik bilgiler ve mesleki deneyimlerini bizlerle paylaşıyor.

php işlekler ve aritmetik işlekler

Bu hafta php eğitimlerimizde işleklere deyindik.
!=: Değilse işareti
==: Eşittir
< : Küçüktür işareti
> : Büyüktür işareti
<= : Küçük eşittir
>= Büyük eşittir
AND : Ve bağlacı birden fazla değişken veya değişkene yönelik değerler sorgulanabilir.
OR : Veya bağlacı, değişkene yönelik birden fazla değişkenden herhangi birini sorgulamak için kullanılabilir.
+: Toplama ve tırnak içinde kullanılırsa iki metinsel ifadeyi birleştirir.
-: Eksi işareti
*: Çarpma işareti.
/: Bölme işareti.

Yaratıcı Yazarlık 5. hafta

Bu haftaki ders oldukça kıza sürüyor. Eylem bir sonraki hafta için, bu hafta yazdığımız nesneyi kendi bakış açımızla, enine boyuna incelemimizi ve kendi ağzımızdan onu anlatmamızı istiyor. Dersleri burasından yakalayanlar hala geç kalmış sayılmazlar. Kayıtları en başından itibaren dinleyip ödevlerini eylemyurtsever@gmail.com adresine gönderenler, bir sonraki derse bizzat katılabilir ve ödevler üzerinden tek tek yapılan yorumlardan faydalanabilirler.

Haftanın Konusu 4. hafta

Bu haftanın konuğu Canan ÇAM YÜCEL. Canan, bağımsız hareketin ne olduğu, nasıl öğretildiği ve öğrenilebileceği ile ilgili oldukça yararlı bilgiler veriyor. Oturum, katılımcıların paylaşımlarıyla zenginleşiyor.

Sakatlık Çalışmaları 4 Toplumun Sakatlara Yönelik Tutumları ve Sakatların Engellilik Algısının Karşılaştırılması

Engin Yılmaz ve Canan Çam Yücel;
Toplumun sakatlığa ilişkin tutumlarıyla sakatların bizzat kendilerinin durumlarına ilişkin algılarının karşılaştırması. Toplum sakatlığı neden bu derece acziyet olarak algılıyor? Göz bağlama gibi simulasyonların bu algıyı nasıl beslediğini gösteren bulgular neler? Bazıları sakatların kendi algılarını neden kendini kandırmak olarak görüyor? Sorularını değerlendiriyorlar.

Sayfalar