Haftanın Konusu 4. hafta

Bu haftanın konuğu Canan ÇAM YÜCEL. Canan, bağımsız hareketin ne olduğu, nasıl öğretildiği ve öğrenilebileceği ile ilgili oldukça yararlı bilgiler veriyor. Oturum, katılımcıların paylaşımlarıyla zenginleşiyor.

Sakatlık Çalışmaları 4 Toplumun Sakatlara Yönelik Tutumları ve Sakatların Engellilik Algısının Karşılaştırılması

Engin Yılmaz ve Canan Çam Yücel;
Toplumun sakatlığa ilişkin tutumlarıyla sakatların bizzat kendilerinin durumlarına ilişkin algılarının karşılaştırması. Toplum sakatlığı neden bu derece acziyet olarak algılıyor? Göz bağlama gibi simulasyonların bu algıyı nasıl beslediğini gösteren bulgular neler? Bazıları sakatların kendi algılarını neden kendini kandırmak olarak görüyor? Sorularını değerlendiriyorlar.

Yaratıcı Yazarlık 4. hafta

Bu ders de bir masalla başlıyor ve yeni ödevin verilmesi ardından sorularla son buluyor. Bu haftanın ödevi olarak Eylem, öğrencilerinden bir nesneyi kişileştirmelerini ve birinci kişi ağzından nesneyi anlatmalarını istiyor. Derslere bizzat katılmak için hala geç değil. İlk haftadan itibaren verilmiş olan ödevleri eylemyurtsever@gmail.com adresine gönderdikten sonra, her pazartesi saat 20'de yapılan derslere bizzat katılmanız mümkün.

PHP koşullu durumlar-09 Ocak 2018

Php temel eğitimlerinde artık karar verdirme ve koşullu durumları içeren kodlamalara giriş yapılıyor.
Örnek 1:
<?php
$meyvalar = "elma";
if($meyvalar == "elma")
{
echo "$meyvalar sağlıklı bir yiyecek";
}
?>
Örnek 2:
<?php
$ad = "ayşe";
if($ad == "ayşe")
{
echo "$ad sisteme hoşgeldin!";
}
else
{
echo "sen $ad değilsin";
}
Örnek 3:
<?php
$ad = "sarper";

Sayfalar