php işlekler ve aritmetik işlekler

Bu hafta php eğitimlerimizde işleklere deyindik.
!=: Değilse işareti
==: Eşittir
< : Küçüktür işareti
> : Büyüktür işareti
<= : Küçük eşittir
>= Büyük eşittir
AND : Ve bağlacı birden fazla değişken veya değişkene yönelik değerler sorgulanabilir.
OR : Veya bağlacı, değişkene yönelik birden fazla değişkenden herhangi birini sorgulamak için kullanılabilir.
+: Toplama ve tırnak içinde kullanılırsa iki metinsel ifadeyi birleştirir.
-: Eksi işareti
*: Çarpma işareti.
/: Bölme işareti.

Yaratıcı Yazarlık 5. hafta

Bu haftaki ders oldukça kıza sürüyor. Eylem bir sonraki hafta için, bu hafta yazdığımız nesneyi kendi bakış açımızla, enine boyuna incelemimizi ve kendi ağzımızdan onu anlatmamızı istiyor. Dersleri burasından yakalayanlar hala geç kalmış sayılmazlar. Kayıtları en başından itibaren dinleyip ödevlerini eylemyurtsever@gmail.com adresine gönderenler, bir sonraki derse bizzat katılabilir ve ödevler üzerinden tek tek yapılan yorumlardan faydalanabilirler.

Haftanın Konusu 4. hafta

Bu haftanın konuğu Canan ÇAM YÜCEL. Canan, bağımsız hareketin ne olduğu, nasıl öğretildiği ve öğrenilebileceği ile ilgili oldukça yararlı bilgiler veriyor. Oturum, katılımcıların paylaşımlarıyla zenginleşiyor.

Sakatlık Çalışmaları 4 Toplumun Sakatlara Yönelik Tutumları ve Sakatların Engellilik Algısının Karşılaştırılması

Engin Yılmaz ve Canan Çam Yücel;
Toplumun sakatlığa ilişkin tutumlarıyla sakatların bizzat kendilerinin durumlarına ilişkin algılarının karşılaştırması. Toplum sakatlığı neden bu derece acziyet olarak algılıyor? Göz bağlama gibi simulasyonların bu algıyı nasıl beslediğini gösteren bulgular neler? Bazıları sakatların kendi algılarını neden kendini kandırmak olarak görüyor? Sorularını değerlendiriyorlar.

Yaratıcı Yazarlık 4. hafta

Bu ders de bir masalla başlıyor ve yeni ödevin verilmesi ardından sorularla son buluyor. Bu haftanın ödevi olarak Eylem, öğrencilerinden bir nesneyi kişileştirmelerini ve birinci kişi ağzından nesneyi anlatmalarını istiyor. Derslere bizzat katılmak için hala geç değil. İlk haftadan itibaren verilmiş olan ödevleri eylemyurtsever@gmail.com adresine gönderdikten sonra, her pazartesi saat 20'de yapılan derslere bizzat katılmanız mümkün.

PHP koşullu durumlar-09 Ocak 2018

Php temel eğitimlerinde artık karar verdirme ve koşullu durumları içeren kodlamalara giriş yapılıyor.
Örnek 1:
<?php
$meyvalar = "elma";
if($meyvalar == "elma")
{
echo "$meyvalar sağlıklı bir yiyecek";
}
?>
Örnek 2:
<?php
$ad = "ayşe";
if($ad == "ayşe")
{
echo "$ad sisteme hoşgeldin!";
}
else
{
echo "sen $ad değilsin";
}
Örnek 3:
<?php
$ad = "sarper";

Sayfalar